Akupunktur

Glostrup Fysioterapi & Træning Copyright

Akupunktur stammer fra Kina og har igennem mere end 2000 år været anvendt til at forebygge og behandle sygdomme.
Metoden har i dag en dokumenteret effekt på en række lidelser deriblandt akutte og kroniske smerter.

Verdens Sundhedsorganisation (WHO) anbefaler akupunktur til behandling af tennisalbue, fibromyalgi, muskelsmerter, lænde-rygsmerter, hovedpine, frossen skulder mm.
Idag bruger man akupunktur på hospitaler, hos den praktiserende læge og speciallæger samt hos den specialuddannede fysioterapeut.

Akupunktur betyder, at der stikkes med nåle. Disse er sterile engangsnåle. Akupunktur gives på bestemte steder i kroppen afhængig af lidelsens art.

På klinikken behandler vi lidelser i bevægeapparatet. Vi arbejder både udfra principper i den traditionelle kinesiske medicin samt efter en vestlig indgangsvinkel.

De fleste mennesker kan tåle akupunktur. Der kan forekomme bivirkninger som små blødninger i huden, kortvarig forværring af smerte og døsighed.


For yderligere information se

http://www.vifab.dk/
http://www.who.int/