Dynamic Neuromuscular Stabilization

Dynamic Neuromuscular Stabilization bliver ofte forkortet til DNS, og er et undersøgelses- og behandlingskoncept, hvor tilgangen er et systematisk syn på menneskets motoriske bevægemønstre og  bevægestrategier.

Konceptet tager udgangspunkt i vores udvikling af hjernens motoriske programmer såsom at krybe, kravle, rulle, gribe, sidde, stå og gå herunder også vores reflektoriske bevægelseskomponenters indvirkning på den dybe stabilisering af rygsøjlen og den rette måde at trække vejret på. 

Konceptet bruges til både voksne, børn og spædbørn, lige fra dem med små fysiske skavanker til dem med kroniske lidelser i bevægeapparatet.

Du kan have gavn af DNS behandlingen ved bl.a.

 • Forsinket motorisk udvikling
 • Cerebral parese
 • Nedsat sutte- og synkerefleks
 • Følgerne efter et slagtilfælde
 • Dissemineret sklerose
 • Andre neurologiske lidelser
 • Ryglidelser som scoliose, Morbus Scheuermann mv.
 • Dårlig kropsholdning
 • Smerter i bevægeapparatet
 • Sportsskader
 • Optimering af sportsudøverens bevægelsesstrategier

Effekten på DNS behandlingen kan være

 • Bedre og friere vejrtrækning
 • Bedre kropsholdning
 • Mindre eller ingen uhensigtsmæssige muskelspændinger
 • Bedre og mere hensigtsmæssige bevægemønstre og -strategier
 • Centralisering af leddene
 • For børn: korrekt udformning af leddene/knoglerne
 • Dæmpet spasticitet
 • Smertelindring
 • Bedre kropsbevidsthed
 • Bedre muskelkoordination, stabilitet, balance og muskelstyrke af kroppen
 • Neutralisering af eller stabilisering af scoliose
 • Bedre velvære

DNS behandlingen

Efter en grundig DNS undersøgelse hos fysioterapeuten tilrettelægges behandlingen og træningen. Behandling kan bestå af fysioterapeutiske manuelle teknikker, aktivering af reflekskomponenterne i bestemte udgangsstillinger (herunder teknikken reflex-locomotion)og øvelser som er funktionelle og stabiliserende for bevægeapparatet. For at opnå et tilfredsstillende resultat skal patienten træne hver dag og gerne flere gange på samme dag. Endnu bedre resultat opnås hvis en person tæt på patienten medinddrages, da punkter på kroppen skal stimuleres hver dag. Fysioterapeuten oplærer hjælperen.

DNS motorisk screening af spædbørn

Klinikken tilbyder dig motorisk screening af dit spædbørn, dvs. undersøgelse af om dit barn bevæger og udvikler sig indenfor normalen. Barnet benytter sig af fastlagte programmer i hjernen og udvikler motorikken i takt med hjernens modning og ved motivation fra omgivelserne. Barnet skal gennem de første 18 måneder lære at mestre bestemte bevægestrategier og mønstre som at rulle, krybe, kravle, sidde, stå og gå. Sommetider ses der afvigelser tæt på eller langt fra det optimale mønster/strategi. Fysioterapeuten kan via sine undersøgelsesværktøjer være med til at vurdere, hvordan barnet evt. kan hjælpes på vej mod de optimale bevægemønstre. 

Eksempler på uhensigtsmæssige bevægemønstre

 • Triller kun til den ene side
 • Ligger skævt
 • Vil ikke ligge på maven
 • Skævt kranie
 • Bevæger sig ikke strategisk korrekt

DNS undersøgelsen og behandlingen

Fysioterapeuten undersøger barnets posturale reaktioner (opretholdelse af kropsholdningen), reflekser og dets generelle motorik for derefter at danne sig et overordnet indtryk af barnet. Dernæst planlægges der, hvordan barnet kan hjælpes mod den rette udvikling. Behandlingen betyder også en medinddragelse af forældrene, som skal udføre den daglige behandling/træning gerne flere gange af 5-20 min. varighed.  

Vigtigheden af barnets rette udvikling

Flere undersøgelser viser, at den motoriske udvikling og kvaliteten af mønstrene/strategierne kan have indflydelse på barnets indlæring senere i livet (altså tillære sig sportsgrene, særlige bevægestrategier etc). Samtidig vil et optimalt motorisk bevægemønster centrere leddene, så leddene/knoglerne udvikles hensigtsmæssig og giver den bedste bevægelsesøkonomi som derved mindsker slid og skader på bevægeapparatet. 

Priser

Denne behandling og træning ligger udenfor overenskomsten dvs. du har ikke brug for en lægehenvisning. Se venligst i vores prisliste.