Mindfullness / Bevidst Nærvær

 

Kender du det at du ofte beskæftiger dig i dine tanker med enten fortiden eller fremtiden?

Er du mere i en gøren end i en væren?

Har du kontakt til dit åndedræt og din krop?

Hvordan har du det med stilhed?

Trænger du til en pause?


Vi har 60.000 tanker om dagen. Mindfulness meditation handler ikke om at komme af med tankerne, men om at opdage, at det ofte er de følelser vi tillægger dem, som giver stress og tankemylder.
Vi lever i et samfund med travlhed, præstationsræs og en forventning om, at vi altid er til rådighed via telefoner, mails, Facebook m.m. Vi bliver konstant bombarderet med hvad der er rigtigt og forkert samt nyheder om kaos og kriser. Mange af os stiller store krav til os selv som forældre, med familie og venner og på arbejdspladsen. Dette påvirker hjernen, vores nervesystem og resten af kroppen negativt. Vores hjerne bliver ”overophedet” og vi mister let forbindelsen til os selv og vores krop. Vi glemmer at mærke vores grænser og at få sagt ja og nej hensigtsmæssigt. Dette kan medføre stress og smerter.

Med mindfulness får du et redskab, som bl.a. giver dig mulighed for:

  • At håndtere dine tanker, stress og smerter.
  • At stoppe op og være mere vågent og nærværende tilstede, med dig selv og med dine omgivelser på en, venlig, ikke-dømmende måde.
  • At kunne være tilstede i nuet med det der sker når det sker med accept - både det behagelige og det ubehagelige.
  • At kunne være i stilheden med dig selv og sammen med andre.
  • At vende tilbage til dit autentiske selv og din krop. At mærke mere glæde.

Erfaring og forskning viser at selv en kort daglig nærværs meditation bl.a. påvirker humøret, nervesystemet, søvn, smerter, stress og koncentrationsevnen positivt.
Mindfulness er både en træningsform og en tilstand.

Træningsformen: Er mindfulness meditation (nærværs meditation). Med udgangspunkt i opmærksomheden på åndedrættet, trænes det at være tilstede i nuet med kropsfornemmelser, følelser, tanker -præcis som de er i det givne øjeblik, med accept, venlighed og tålmodighed, uden at dømme dem eller at ville lave om på noget. Det kan være ved siddende eller liggende meditation samt kropsøvelser.
Tilstanden: Er ”Walk the talk” så at sige. En overførsel fra dine erfaringer i træningen til hverdagen. Du øver dig i at være mere opmærksomt og vågent tilstede i det daglige, med det der er i et givent øjeblik - med dig selv i dine daglige gøremål, din familie, venner og i andre relationer -  med åbenhed, venlighed og glæde. Nærværet kan medføre, at du begynder at mærke kroppen og dig selv mere, kan handle mere autentisk i fra dit indre og føle større glæde.


Mindfulness tilbydes her på klinikken, på hold eller som individuelle sessions.

Hold 1: torsdage 18:15-19:45, 4-6 gange, samt en fredag eftermiddag i stilhed i 3 timer.                         
For begyndere og øvede. Du behøver ingen tidligere erfaring med mindfulness

Vi gennemgår mindfulness tankegangen, stressens påvirkning af din krop og dit sind, træner siddende guidede nærværs meditationer, hjertemeditationer, meditationer i stilhed, guidede krops meditationer, blide stræk og bevægelser af kroppen, anden mindful kropsbevægelse samt mindfulness ift. smerter.

Se opslag for datoer på næste hold samt priser på klinikken og på Facebook

Hold 2: torsdag aften 18:15-19:45
En enkelt torsdag aften ca. hver anden måned med forskellige emner indenfor mindfullness.

Se opslag for dato for næste aften samt priser på klinikken og på Facebook

Individuelle sessions: Du kan bestille en time eller flere, hvor jeg indfører dig i mindfulness tankegangen, teknikker, siddende meditation og guidet kropsmeditation. Dette bliver en undervisning ift. dine personlige udfordringer. Vi mediterer sammen.
Book dig til en ene session eller bliv skrevet op til næste hold i receptionen eller på mail: karin@glostrupfysioterapi.dk

Aftener med Mindfulness

Tilmelding kan ske til den enkelte eller dem alle.

Ved alle aftener er der også lette kropslige øvelser og guidede kropsmeditationer

 

17. maj 18.15- 20.15:
Mindfulness intro med indføring i Mindfulness.
Teori og meditation. Pris: 250 kr.

31. maj 18.15-19.15:
1 time i meditation med opmærksomhed på din Vejrtrækning. Pris 160 kr.

7. juni. 18.15-20.15:
Mindfulness med Hjertemeditation og Medfølelse Dømmer du dig selv og andre? Pris 250 kr.

28. juni. 18.15-20.45:
Mindfulness og Stress. Har du stress, eller føler øget krav i hverdagen fra dig selv eller andre? Hvordan ville det være at gøre noget unyttigt?
Teori og praksis ift. stress og mindfulness. Pris 300 kr.

30 august. 18.15-20.45:
Mindfulness med fokus på: Er du Kriger eller Offer i dit eget liv?
Pris 300 kr.

13.september 18.15-20.15:
En aften i Stilhed med guidede meditationer. Hvordan har du det med stilhed? Løber dine tanker afsted med dig?
Pris 250 kr.

Tilmelding: i receptionen på tlf. 43456040 eller på mail: karin@glostrupfysioterapi.dk