Z-Health

Et unikt og komplet behandlings- og træningssystem

Z-health tager udgangspunkt i neurologisk funktionel videnskab dvs. hvordan samspillet er mellem din hjerne, nervesystem og krop herunder balancesans, ledsans, synssans og din vejrtrækning. Er der balance mellem alle områder, så kan din krop bevæge sig frit, effektivt og smertefrit.

Din hjerne og nervesystem styrer hele din krop, og derfor den hurtigste vej til at blive smertefri, at ændre på bl.a. din balance, smidighed, koordination og styrke. Hvis dit nervesystem ikke bliver stimuleret bliver kroppen f.eks. ufleksibel, ukoordineret, svag og problematikker i bevægeapparatet kan opstår. Andre symptomer så som træthed, nedsat reaktionsevne, svimmelhed, køresyge og læseproblemer kan også opstå.

For dit nervesystem gælder følgende princip:

                                                             Use it or loose it

Din hjerne og nervesystem påvirkes primært af tre vigtige sanser:

 • Synsansen
 • Vestibulærsansen (balance/ligevægt/orienteringssans fra det indre øre)
 • Den proprioceptive sans (led- og stillingssansen)

I Z-health konceptet undersøger vi kroppen og nervesystemet systematisk og finder ud af, hvilke dele der er i ubalance/understimuleret og herudfra gives der specifik behandling og øvelser enten individuel og/eller på hold.

I behandlingen og af øvelser kan der indgå:

 • Øvelser for dine øjne
  Synet giver vigtig input til hjernen herunder også til nakken, balance, svimmelhed og læseevne.
 • Øvelser for din balance
  Her menes der fra særlige sanseorganer i muskler og sener, fra synet og fra det indre øre. Inputtet giver hjerne vigtig besked om hvilken position kroppen befinder sig i.
 • Øvelser for din mobilitet (smidighed)
  Dynamiske bevægelser for dine led som stimulerer ledsanserne og derved giver hjernen en masse input og stimulans.
 • Øvelser for din vejrtrækning
  Den korrekte vejrtrækning er vigtig ift. kroppens stabilitet, nervesystem, iltning mv.

Hjernen og nervesystemet er omstilbar og tilpasses gennem hele livet. Det betyder uanset alder, køn, kroppens tilstand og evne, vil du altid kunne forbedre den.

Ved Z-health opnår du:

 • mere kropsbevidsthed
 • bedre kropsholdning
 • bedre bevægelighed
 • stærkere krop
 • bedre koordination
 • færre eller ingen smerte
 • bedre sportspræstationer
 • bedre vejrtrækning
 • mere overskud
 • lige den del du manglede i din egen træning

Al behandling og træning indenfor dette koncept tilbydes udenfor overenskomsten og af kompetente fysioterapeuter. Særlige hold udbydes i perioder.
 

Z-health konceptet er udviklet af den amerikanske kiropraktor Dr. Eric Cobb. Hans koncept er under konstant udvikling og følger den seneste funktionelle neurologiske videnskab. Du kan læse mere om Z-health her.