Gigt

Gigt bliver kaldt en muskel – og skeletsygdom og er den mest udbredte kroniske sygdom i Danmark. Gigt dækker over 200 diagnoser, hvoraf slidgigt, leddegigt og ryglidelser, er de mest udbredte.
Fælles for gigtsygdommene er, at de berører knogler, muskler, sener og led.
Det er ikke kun ældre mennesker, der rammes af gigt men også yngre mennesker og børn kan få gigt.

Den almindeligste form for gigt er slidgigt. Denne gigtform angriber og nedbryder gradvist brusken i et led. Der udvikles slidgigt med tiden, da cellerne ikke kan genskabe sig af sig selv. Symptomerne på slidgigt kan være smerter og indskrænket bevægelighed.

Leddegigt er en anden gigtsygdom. Denne er kendtegnet ved, at der er en inflammatorisk (betændelseslignende) proces i leddet. Denne proces kan ødelægge leddets normale fysiske form, og der kan opstå smerter i leddet blandt andet pga. hævelse og på lang sigt opstår fejlstillinger af leddet.
En mindre del af leddegigtspatienter kan få meget store ledfunktionstab og dermed større eller mindre grad af invaliditet.

Der findes mange forskellige årsager til kroniske ryglidelser forårsaget af gigt, fælles for disse er smerter og/eller nedsat bevægelighed. Symptomerne kan variere fra person til person. Eksempler på gigt i ryggen kan være Morbus Bechterew, psoriasisgigt, slidgigt og leddegigt.

På klinikken har vi bred erfaring med at behandle symptomer og gener, der kan opstå på grund af en gigtsygdom.

Vi kan tilbyde dig

  • Manuel fysioterapi
  • Holdtræning
  • Genoptræning efter operation
  • El-terapi
  • LifeWaveplaster
  • Akupunktur
  • RE5

Sidstnævnte RE5 er et dansk klinisk dokumenteret behandlingskoncept, som fremmer dannelsen af små, nye blodkar og virker gunstigt på inflammationsprocessen og lymfesystemet. Det forbedrer blodforsyningen til sener, ledbånd, muskler og led. Konceptet benytter elektriske impulser til at forny væksten og genopbygge vævet i de beskadigede områder. Både i overfladen og 8-10 cm inde i det behandlede område. Denne behandlingsform er således særdeles velegnet til de “skader” som gigtsygdommene påfører led og væv.

Derudover vil en fornuftig tilværelse med sund kost, den rette motion, kropsvægt og håndtering af smerte tillige hjælpe dig lettere gennem livet med en gigtsygdom. På disse områder kan fysioterapeuten råde og vejlede dig.

Hvis man lider af gigt skal man som hovedregel selv betale for sin behandling. Der er imidlertid visse gigtsygdomme, der kan opfylde kravene for vederlagsfri behandling.

For mere information om gigt:
Gigtforeningen