Om os

Glostrup Fysioterapi & Træning personale 2013 Copyright

Glostrup Fysioterapi & Træning har eksisteret i over 40 år og består af et stadigt voksende team af kompetente fysioterapeuter. Vores behandling af patienter er på grundlag af et holistisk menneskesyn, dvs. vi forsøger at have øje for det hele menneske i vores undersøgelse og ikke kun den fysiske skade. Vi mener, at det enkelte menneske ikke kun består af et biomekanisk system. Vi mener, at mennesket kan påvirkes af miljø, kost, livs- og sindstilstand i alle aspekter af livet. Hvis vores viden ikke slår til, henter vi informationer og/eller henviser til andre sundhedsfaglige terapeuter evt. i samråd med egen læge.

Vores personale er et team af veluddannede og engagerede fysioterapeuter, der sammen dækker et bredt kompetencefelt. Vi har alle vores forcer og kompetencer, men henter gerne råd og vejledning hos hinanden for at sikre hver enkelt patient den optimale behandling. Vi tror dog også på vigtigheden i kontinuitet for patienten, derfor inddrager og skifter vi ikke til en anden fysioterapeut, uden patientens medvidende og samtykke.

Klinikkens personale holder personalemøder ca. én gang om måneden, hvor bl.a. faglig udvikling på aktuelle behandlingsmetoder tages op. Klinikken holder interne kurser med eksterne og interne undervisere. Herudover tager de enkelte fysioterapeuter specifikke kurser i andet regi, som har den enkelte fysioterapeuts interesse. Dette udvikler faglighed og derved kan vi yde en optimal behandling for patienten.

Den traditionelle fysioterapi behandling kan suppleres med andre behandlingsformer.
 

Her er et udsnit af det, du kan finde hos os på klinikken:

Individuel træning & holdtræning

Manuelle teknikker

Patientgrupper

Erhverv

Andet