SuperSole

Hvorfor fysioterapeuter og fodindlæg?

I dag får forskellige grupper af patienter fremstillet indlægssåler af f.eks. fodterapeuter, bandagister, ortopædiske skomagere og fysioterapeuter. Spørgsmålet er, hvem er bedst, eller måske snarere - hvad er forskellen?

I SuperSole konceptet satses på fysioterapeuterne. SuperSole konceptet er således et behandlingssystem for fodrelaterede problemer, som kombinerer den velkendte fysioterapeutiske behandling i form af øvelsesterapi, mobilisering og manipulering med muligheden for at fremstille individuelt tilpassede indlægssåler til de patienter, der har behov for det.

Som fysioterapeut er det velkendt, at en skævhed i ryg, hofte eller knæ kan skyldes, at fundamentet - foden - er ude af balance. Det er lige så elementært, at man ikke kan behandle fodproblemer uden at undersøge, hvordan en ændring i fodens statik, f.eks. ved brug af et indlæg, påvirker resten af kroppen.

I den forbindelse er fysioterapeuternes 3½-årige uddannelse inden for anatomi, biomekanik og undersøgelsesteknik helt unik. Som fysioterapeut er det utænkeligt at understøtte en patients fod med et indlæg uden at undersøge, om den egentlige årsag til problemet er:

 • at bevægeligheden i et led i foden er ændret og bør behandles
 • om problemet skyldes, at foden indgår i en kompensation for et anatomisk for langt ben
 • om problemerne er opstået, fordi alignment imellem fod og knæ er dårlig

Alt dette er essentielt at undersøge og behandle, inden man fremstiller og udleverer et indlæg, men hvad mere vigtigt er: indlæg skal ikke være et passivt hjælpemiddel men en del af en behandling. Indlæg skal kunne tilpasses løbende, efterhånden som den øvrige behandling i form af mobilisering og optræning får effekt på den årsag, der ligger til grund for problemet. Indlægget skal også kunne tilpasses, hvis patientens tilstand ændres som følge af progression af sygdom. Da fremstillingen af indlæg hos en fysioterapeut foregår som en del af et behandlingsforløb, sikrer man også, at indlægget hele tiden tilpasses patientens behov.

Når man som fysioterapeut laver indlæg, er det derfor naturligt at sikre:

 • at indlægget kan tilpasses løbende, efterhånden som man kommer igennem med behandlingen, eller patientens sygdom progredierer
 • at indlægget er tilpasset specifikt til den enkelte patient
 • at indlægget kan anvendes til såvel at stimulere som at aflaste patienten
 • at indlægget så vidt muligt tillader foden naturlige funktioner i forbindelse med støddæmpningen.

SuperSole indlægssåler bliver kun fremstillet af fysioterapeuter. I SuperSoles behandlernetværk har vi opstillet en række gensidige krav til de fysioterapeuter, som udgør vores behandlernetværk. Disse indbefatter bl.a.:

 • at man er enig i ovenstående behandlingsfilosofi
 • at man deltager i vore kurser
 • at fremstillingen af et indlæg altid er baseret på en grundig og formaliseret undersøgelse
 • at der er stillet en diagnose, inden man går videre med behandlingen
 • at patienten informeres og inddrages aktivt i behandlingsforløbet

For at kunne leve op til ovenstående skal fysioterapeuter gennemgå et uddannelsesforløb som bygger videre på den almene 3½-årige fysioterapeutuddannelse, inden de kan benytte vores behandlingssystem. Dette sikrer et højt fagligt niveau.

Til fremstillingen af indlæggene foreligger der en lang række forskellige typer indlægssåler og tilhørende materialer, så man kan tilgodese den enkelte patients behov. I vores system indgår der også mulighed for, at patienten kan returnere indlægget, såfremt det ikke har haft den ønskede effekt. Det er vigtigt for os, at der ikke går utilfredse patienter rundt. Kilde SuperSole

For yderligere information se
SuperSole