Fysioterapi

Hvad er fysioterapi?

 

Fysioterapi er en sundhedsfaglig profession. Fysioterapi omfatter viden om menneskets krop, bevægelser og funktioner samt de sygdomme, der kan skade bevægeapparatet. Fysioterapi bygger på teoretisk viden, erfaring og praktiske færdigheder indenfor undersøgelse, analyse og vurdering af menneskets funktioner og bevægelser.

 

Fysioterapi arbejder med afsæt i, at hvert menneske er unikt og har forskellige behov og ressourcer i forhold til evnen til at udføre funktioner og bevægelse. Fysioterapi arbejder med at opbygge kroppens hensigtsmæssige bevægelser.

 

Lægen kan henvise dig til fysioterapi. Derved får du tilskud til behandlingen fra den offentlige sygesikring. Hvis du lider af en kronisk lidelse, som indgår i diagnoselisten over vederlagsfri fysioterapi, kan du få din behandling gratis. Du kan også komme til fysioterapeut uden henvisning fra lægen, her får du dog ikke tilskud fra den offentlige sygesikring. Dog kan du fortsat få tilskud fra Sygeforsikringen Danmark. Du kan læse mere her om priser og tilskud fra Sygeforsikringen Danmark.

 

Hvordan arbejder vi?

 

Fysioterapi bygger på en bred viden om menneskets fysiologi, anatomi, patologi og biomekanik. Endvidere bygger fysioterapi på en vifte af forskellige behandlingsteknikker og træningsprincipper. Disse er afgørende for, at vi kan forstå, lære og genindlære bevægelser og funktioner, der er påvirket som følge af sygdom og/eller en skade. Behandlingen sættes ud fra fysioterapeutens undersøgelse og tager afsæt i patientens aktivitetsniveau, interesser og ønsker. I fællesskab lægges en realistisk behandlingsplan. Fysioterapeuten forventer, at patienten er medansvarlig i behandlingen ved bl.a. at tage de forholdsregler og udføre de øvelser mv. som fysioterapeuten anviser. Således at behandlingsforløbet udvikler sig til et tilfredsstillende resultat for begge parter. Klinikken tilbyder fysioterapi som individuel behandling, træning på hold og/eller individuel træning. Klinikken tilbyder udover fysioterapi også velværemassage, akupunktur mm.

 

Hvad gør vi for at holde vores faglige niveau oppe?

 

Klinikken har faste kursusdage om året, hvor eksterne undervisere kommer og underviser fysioterapeuterne på stedet. Klinikken holder til tider interne workshops, så tillærte teknikker genopfriskes og det tidligere underviste stof ikke går tabt. På denne måde har alle fysioterapeuter på klinikken en del fælles undersøgelses- og behandlingsteknikker. Derudover går de enkelte fysioterapeuter jævnligt på kursus efter egen interesse. Klinikken rummer derfor mange faglige sider af fysioterapien. Klinikkens fysioterapeuter benytter ofte hinanden som sparringspartnere, dette giver mulighed for at finde den bedst mulige behandling og træning af patienterne. Kendetegnende for klinikkens fysioterapeuter er, at vi ser på det hele menneske.

 

Når du kommer her på klinikken, vil du derfor opleve, at en del teknikker går igen hos alle fysioterapeuter, og at vi samtidig har stor alsidighed. Ved ferie og sygdom kan vi altid hjælpe dig med at finde en anden behandler, som er den rette til at hjælpe dig.

ONLINE BOOKING

BESTIL TID »

AKUT TID

KONTAKT OS »

LASERBEHANDLING

BESTIL TID »