Neurolog Helmer B. Pedersen

Helmer B. Pedersen,
Overlæge, speciallæge i neuromedicin,
Konsulent ved Glostrup Fysioterapi & Træning

 

Jeg har en bred klinisk uddannelse indenfor det neuromedicinske fagspeciale, herunder ved udenlandske universitetsafdelinger (England og USA). Har indgående kendskab til diagnostik og behandling af de neurologiske sygdomme inddragende såvel det centrale som det perifere nervesystem.

Jeg har speciallægeanerkendelse i neurologi fra 1985.

Jeg har været overlæge i mere end 30 år, herunder ledende overlæge gennem 10 år ved Næstved/Slagelse sygehus. Herudover en årrække klinisk lektor ved København Universitet. Har desuden en årrække været ansat som overlæge ved Privathospitalet Aleris-Hamlet i Søborg.

Jeg har som særligt interesseområde diagnostik og behandling/rehabilitering af personer med følger efter hjernerystelse og/eller piskesmældstraume. Til brug for rehabilitering benyttes træningsprincipper efter Z-Health behandlingsparadigme, der lægger vægt på genoptræning og genetablering af hjernens normale funktioner.

Jeg ser dog gerne alle patienter med neurologiske lidelser

Har ingen aftale med sygesikringen.

 

Honorar ved første konsultation omfattende samtale, klinisk undersøgelse og behandlingsplan  3.000,00 kr. med mulighed for efterfølgende kontrolbesøg.

Betaling sker via MobilePay.

Booking af tid sker via klinikkens reception på tlf. nr. 43456040

 

ONLINE BOOKING

BESTIL TID »

AKUT TID

KONTAKT OS »

LASERBEHANDLING

BESTIL TID »